YHN Nedir?

YeniHayat NetWork (YHN) projesi, ülkemize internetin gelişinden bu yana internetle (genel olarak teknolojiyle) ilgili gelişmeleri aralıksız olarak izlemiş, içinde olmuş, bu alanda işler yapmış bir kaç kişinin uzun vadeli bir planı olarak hayal edilmeye başladı...

Şüphesiz, ilk başlarda bir adı yoktu, bir ara Türkçe Siteler Projesi adı altında kavramsal çerçevesi yürütüldü. O kadar ki, dünyada “açık içerik” terimi yokken, bu kavramın olası kuralları vs. yazılmaya çalışıldı...

Bir çok girişimle yanyana durulmaya, destek olunmaya gayret edildi. Bazı projelerin aşırı ticarileşmesi, bazılarının ise tam tersi ticarileşmesi gerekirken, bunun yapılamaması ve gelir üretememesi, zaman içinde ortaya çıkan vizyon farkları gibi nedenlerle bu bağlaşıklardan verimli sonuçlar üretilemese de, neyin nasıl olması gerektiğine ilişkin çok değerli deneyimler ve tabii ki çok güzel arkadaşlıklar kazanıldı.

Bir tek web sitesinin hayatta tutulmasının bile gerektirdiği kaynak, emek, gayret, akıl ve sabır gözönüne alındığında, sayısı ve yapısı belirsiz bir site yumağının yaratılıp yönetilmesi elbette, çok zor... Ama dedik ya: Hayal bu... :)

Copyright
yhlogo